پارتیشن

%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86-9

 

پارتیشن ایده ای زیبا بود که به گذشت زمان جای خود را در دکوراسیون داخلی خانه و ادارات به خوبی پیدا کرده است. تاثیر پارتیشن به علت سبک بودن، مقاوم بودن و البته از همه مهمتر تنوع بسیار زیادی که امروزه خلاقانه و هنرمندانه در این ایده به کار گرفته است، بسیار عمیق است.

اگر با سلیقه و خلاق باشید، می توانید از هر تکنیکی به شیوه ای خلاقانه در پارتیشن استفاده کنید و فضایی جدید را مطابق نیاز خود بسازید. بیشترین هدف از پارتیشن ایجاد فضایی جدید و کاربردی است که در کنار آن  هدفی دیگر نیز دنبال می شود و آن چیزی نیست جز ایجاد دکوری زیبا و شکیل برای فضای ایجاد شده.

یکی از وسایلی که می توان در پارتیشن به کار برد، پارچه هایی است که در بافت های مختلف زیبایی خاص و منحصر به غردی دارند، مانند کنف. از کنف می توانید در استفاده از یک پارتیشن خانی بهترین استفاده را داشته باشید. بهترین قابی که می توانید برای این پارتیشن به کار ببرید، قاب چوبی است. که می تواند یک قاب چوبی یک دست و صاف باشد یا همانند تنه درخت دارای خم و پیچی که زیباتر و طبیعی تر به نظر اید. هر تغییری در این پارتیشن می تواند اعمال شود که تنها به سلیقه و نظر شما برخواهد گشت.

پارتیشن و ایده های زیبا

دو تخته چوب با رنگ روشن یا تیره یا حتی چوبی با ترکیب رنگ طبیعی برای قاب این پارتیشن کافی است می توانید از چهر تخته استفاده کنید و قاب کاملی برای پارتیشن قرار دهید. از کنف به صورت طناب هایی با قطر مساوی استفاده کنید و دو تخته چوبی در موازت هم در بالا و پایین قرار اده و سوراخ هایی برای رد شدن طناب های کنفی در تخته ها ایجاد کنید. سپس به صورت موازی و عمود بر تخته ها طناب ها را محکم کرده و با فاصله هایی که مد نظر شماست طناب ها را محکم کنید. یک تخته چوبی به سقف و تخته ای دیگر روی زمین قرار می گیرد و گره های طناب نیز پوشانده می شود. می توانید در دو طرف راست و چپ پارتیشن نیز از تخخته های چوبی استفاده کنید و به همین شکل پارتیشن را در محل مورد نظر قرار دهید.

اگر در ذهن دارید تا طناب های کنفی را موازی کف و سقف قرار دهید یعنی به شکل افقی، باید ترفندی به کار ببرید تا گره های ایجاد شده روی تخته های چوبی در دو طرف پارتیشن مخفی بمانند. برای مثال یک ایده به این طریق می تواند باشد که تخته های نازکترا استفاده کنید و پس از زدن گره تخته ای دیگر را روی تخته ها با چسپ بچسانید تا گره ها مخفی بماند (می توانید جای گره ها را روی تخته دوم برش دهید تا دو تخته کاملاً روی هم منطبق شوند). اگر یک طرف پارتیشن به دیوار ختم می شود می توانید از ایده ای دیگر نیز بهره ببرید به این طریق که طناب کنفی را بلند و برای تمام پارتیشن تهیه کنید، سپس در ابتدا و انتهای پارتیشن روی تخته ای که به دیوار چسبانده می شود گره های ابتدایی و نهایی را بزنید. به این شکل قسمتی از کنف مانند کوک های نخ روی تخته دیگر نمای زیبایی به پارتیشن خواهد داد.