پارتیشن

تکجداره

حائز اهمیت ترین نحوه ی عمل  پارتیشن مجزا کردن  فضاهای متفاوت  داخل می باشد . این عمل مورد استفاده ، خیلی  روان و قشنگ است .. پارتیشن در  انواع محیط  اداری و ساختمان قابل اسکان و غیر قابل اسکان نقشی مهم  را در دکوراسیون بازی خواهد کرد . با تقسیم فضا به وسیله  یک پارتیشن میان  مقطع های  متفاوت  یک ساختمان و اتاق آن،  تعداد زیادی فضاهای  مورد استفاده ساخت وتولید  می شود.

پارتیشن در گذشته اکثرا چوبی و تا سقف ساخته می شود ، هنور هم  این چنین پارتیشنی  قابلیت  پیاده کردن را دارا  می باشند اما با پیشرفت علم و تکنولوژی و ارتقا ساخت معماری داخل پارتیش بندی محرک مشتریان بسیاری پیدا کرده است. پارتیشن محرک  به شکلی  پیاده خواهد شد  که هماهنگی ساخت فضا از بین نخواهد رفت و انتقال هر نوع انرژی  از جنس گرما، سرما و نور قابلیت  حرکت را داراست  و روش  معماری قابلیت دیدن را دارا خواهد بود.

پارتیشن در فضا داخل ساختمان  به منظور جداکردن  فضای ورودی از دیگر فضاها مورد استفاده می باشد ، هم چنین  پارتیشن به عنوان یک پوشش در بخش های  نقص دار نیز مورد استفاده است ، پارتیشن به منظور به وجود آوردن فضا در اتاق  خواب و یا تغییر  آن ها به دو اتاق جدا یا به منظور قسمت بندی فضا حمام به منظور ساخت فضا برای عوض کردن  لباس دارای کاربرد زیادی می با شد.

به کارگیری از پارتیشن در فضای ساختمان و اتاق ها و فضاهای عظیم و کوچک ، فقط  به منظور بخش بندی و ساخت فضا نیست ، در عصر حاضر پارتیشن  در دگرگون کردن دکور و سمت و سوی ظاهر داخل و دگرگون کردن روش معماری به منظور برخورداری از یک دکوراسیون شیک مورد استفاده میباشد .شکل  پارتیشن ها در عصر حاضر  به این شکل میباشند  که در انواع طرح و رنگ با جنس متفاوت قابلت  تهیه کردن را داراست  و کاربرد زیادی  دارد .پارتیشن ها در عصر حاضر  حاصل نوآوری سازندگان متخصص و مهندس های معمار دکوراسیون داخل  می باشد که نه تنها فضا مورد احتیاج را با  پارتیشنی به وجود می آورد  ، بلکه نمایی خیلی متفاوتی و زیبا به سازندگی داخل اضافه می کند. طراح ها به کارگیری  پارتیشنی را برطبق  احتیاج شما و فضای داخل پیشنهاد داده می شود ، بعد از آن ساخت  و پیاده کردن  انجام می شوند . به عنوان مثال برای فضای کوچک به کارگیری از  پارتیشن کوتاه مثل یک دیوارکوچک  به کار برده می شود که به اندازه لازم نور را به هر دو فضا انتقال بدهد و پارتیشن به عنوان یک منع کننده به نظر نرسد .