پارتیشن تک جداره ۱۶ میل

پارتیشن تک جداره  فریم آلومینیومی

منظور از فریم همان پایه های اصلی که MDF و شیشه را نگه می دارد را به اسم فریم ،کلاف یا اسکلت شناخته و نامیده میشود . این پارتیشن که در ۳ نوع ۶ میل ، ۱۶ میل MDF و ۱۶ میل لترون قابل اجرا است و فقط  به خاطر استفاده  از MDF  با ضخامت ۶ میل آن را پارتیشن تک جداره شش میل می نامند.

 به جهت استفاده از MDF با ضخامت ۱۶ میل که اگر از جنس تمام MDF  باشد آن را پارتیشن ۱۶ میل  MDF می نامند و اگر از جنس نئوپان با روکش MDF باشد آن راپارتیشن تک جداره ۱۶ میل لترون می نامند.

مواد استفاده شده در این پارتیشن ها فریم آلومینیوم با قطر ۴ سانت معروف به هشت پری و MDF با ضخامت شش میل و شانزده میل  و در هر سث از شیشه ۴ میل که با نوار دور آن ۶ میل میشود ساخته می شود.

 

567584