پارتیشن

1243

به جهت  به وجود آوردن سبکی  خیلی دلنواز  و پیشرفته  در ایجاد طرح های  داخل ، پارتیشن را به کار میگیریم . پارتیشن مکان های باز  را  به وسیله ی خلاقیت های جدید و کاربردی  به قسمت های مخصوص و محبوب تری قسمت بندی میشود. ایجاد پارتیشن برای منزل عظیم  و آپارتمان با حجم کوچک به وسیله عنصر های زیبا و جذاب مثل  پرده ی  از نوع پارچه و پلاستیک، قفسه و تخته از نوع فلز و چوب طراح بندی  صورت گرفته ودر گیری  ایجاد می کند که در نوع های مدل  متفاوت  و رنگ های  مختلف شیوه قشنگ و مجزا و خصوصی ای برای مکان داخل به وجود می آورد .

اسکلت  و  قسمت های خیلی چشم نواز در پارتیشن های به کار گرفته شده هم اکنون از اجناس متفاوت  از نوع  پارچه و شیشه و فلز و چوب با نگه داری حرمت های مخصوص و متعادل بودن بین  بعد های اتاقی و به وجود آوردن درکار هماهنگ کردن  مقدار ، طرح ،رنگ انجام می پذیرد و همراه با  شکل کم مانند که روی منزل و اتاق  انجام میشود ، مکانی پر فایده  و مورد کاربرد  به عنوان محلی برای  غذاخوردن ، پذیرایی کردن ، خواندن و عملبه وجود می آورد . پس اگر در جستجوی مکانی  با صفا و مخصوص  در منزل یا محلی دیگر می باشید ،  توانایی آن را دارید که نما ای از اتاق خویش  رابه وسیله پارتیشن با ساختار مختلف به وجود آورید  و آن را قسمتی بسیار زیبا و مورد سفارش مبدل سازید و به وسیله تنک های ماهی یا گیاه های  بیشتر مواقع سرسبزتر مکانی پویا و سر زنده  برای آن به وجود آورید و ازدل فریبی  و امنیت آن بیشترین آرامش را خواهید برد .

ممکن است در نگاه ابتدایی این طور باشد که هزینه ساخت پارتیشن با قیمت زیاد  میباشد و شما  وادار کند که نمونه یا نوآوری تان را بیخیال شوید  . ولی هم از جهت زیبا بودن و هم از نظر نگه داری مکان بزرگ تر در فضای کم  مخصوصا آپارتمان  برای ایجاد مناسب نمی باشند . به وجود آوردن دیواری از نوع  آجر یا بتن  هم مکان بسیاری را به وجود می آورد ولی بر ایجاد نور مکان تاثیرات خیلی بدی  میگذارد و دکورداخل منزل  را خراب می کند . پارتیشن ساخت  یک دیوار با نازک کاری های بسیار و دل فریبنده می باشد  که هم مکان  بلا استفاده  به وجود نمی آورد هم بر  چشم نوازی و طراحی زیبای داخل اضافه می کند . پس  توان این را داریم که بگوییم پارتیشن وظیفه ای  تاثیرگذار را در دکور داخل منزل ، اداره ها و مکان های صغیر و عظیم به وجود می آورد  .