ابزار مورد نیاز جهت نصب پارتیشن ها شامل : دلر برقی، دلر شارژی و دلر هملتی می باشد، عمود بر، دستگاه پمپ باد و ذستگاه تیلو پانچ اسمایپ به همراه جعبه ابزار کامل و متعلقات لازم دستگاه ها.

%d8%af%d9%88%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85-%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%81

ابتدا باید پنل ها، قید ها و تبرک ها را از هم جدا کنیم و شروع به ساخت کنیم. قید های ۱۰ سانتی که برای ساخته شدن لت ها برش خورده است را به همراه تیرک های بلند PVC جدا کرده و آنها را با دستگاه اسکایپ و دلر شارژی  و پیچ به هم متصل می کنیم و پس از آن تیرک های بلند که دارای PVC می باشند به لت ها از کناره ها پیچ کرده و آن ها را به هم متصل می کنیم تا اسکلت کل شکل بگیرد. بعد از آن شروع به نصب کردن درب نموده تا درصورت لازم به علت جا به جا کردن رامت لت ها درب به آسانی در  جای خود قرار گیرد و آن را تنظیم نمود. پس از می توان شروع به بستن پنل نمود البته از قسمت پایین تا در صورت نیاز شیب زمین را پارتیشن بگیرم.