آدرس کارخانه : تهران – شاد آباد – خیابان هفده شهریور – خیابان پرسی گاز جنوبی – پلاک ۱۰
تلفن کارخانه:
۶۶۷۸۵۶۴۲ – ۰۲۱
تلفن دفتر فروش:
۶۶۷۸۵۶۴۲ – ۰۲۱
همراه:
۰۹۱۲۵۴۵۴۶۶۱