پارتیشن که بیشرین نقش را در جداسازی و تفکیک فضا ایفا می کند، زمانی که از آن برای جداسازی و تقسیم فضا، در طراحی و دکوراسیون داخلی استفاده می شود، فضاهای بخش بندی شده به واسطه آن کوچکتر و بسته تر می گردد، بنابراین برای آن که بتوان فضای کوچک ایجاد شده را به فضایی بزرگتر جلوه داد، باید نکاتی را در طرح وکاربرد پارتیشن و فضای ایجاد شده توسط آن رعایت نمود.

هر چند دقت در انتخاب و اجرای پارتیشن از نظر نوع، جنس، طرح و رنگ بندی پارتیشن در بزرگ و کوچک جلوه کردن فضا تاثیر بسیاری دارد و پیوستگی و وحدت فضاهای مجزا شده را حفظ می کند. اگر به واسطه کاربرد پارتیشن فضای دچار تنگی و کوچکی شد می توان ترفندهایی را برای بزرگتر جلوه دادن فضا به کار برد. برای مثال:

استفاده از الگوی تک رنگی یکی از ترفندهایی که هر فضایی را از آنچه هست، بزرگتر به نمایش می گذارد. استفاده از یک رنگ روشن و یک دست برای رنگ آمیزی دیوارها و پارتیشن استفاده شده، می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

استفاده از کف پوش های مناسب مانند سرامیک و پارکت نیز می تواند، کمک بسیاری به بزرگ جلوه دادن فضا داشته باشد. برای کف پوش و رنگ استفاده شده از آن نیز بهتر است یک هماهنگی متناسب با رنگ بندی دیوارها وجود داشته باشد، حتی اگر از موکت و فرش استفاده می شود، رعایت تناسب رنگ بندی در بزرگ جلوه کردن فضا مؤثر خواهد بود.

استفاده از آینه و شیشه در نمایش فضایی بزرگتر تاثیر دارد، نور مصنوعی و کاربرد یک پارتیشن ظریف شیشه ای، یا پارتیشن طرح دار (پنجره ای)، یا پارتیشن پارچه ای می تواند به خلق فضای بزرگتر کمک کند.

چیدمان یک فضا نیز براساس وسایلی که در آن به کار برده می شود، در بزرگ و کوچک جلوه کردن آن تاثیر می گذارد، از به کاربردن مبل و دکور برای چیدمان فضایی کوچک اجتناب کنید، استفاده از تابلو فرش، تابلوهای نقاشی و وسایل تزئینی نیز عملی نادرست است. تا جایی که امکان آن هست، فضا را خالی و روشن نگه دارید و تنها وسایلی که باید در آن جای گیرد را قرار دهید تا بر بزرگ جلوه کردن فضا بیفزایید.